1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal, új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységek

A Kábítószerügyi Főosztály feladata a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása és az ezzel összefüggő nyilvántartások vezetése, valamint a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítése.

Ezen feladatköreiben eljárva

 • lefolytatja kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, melynek során határozattal dönt:
  • a gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és intézmények tevékenység végzése iránti kérelméről: a tevékenységi engedély megadásáról, megújításáról vagy módosításáról,
  • az ipari mák eseti (éves) termesztetési engedély iránti kérelmekről: az engedély megadásáról,
  • a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkező, kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzendő tudományos és klinikai kutatás iránti kérelmekről: az eseti kutatási engedély megadásáról,
  • a már leselejtezett, gyógyászati és nem gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének engedélyezéséről,
  • a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználású kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok kivitele és behozatala, azaz eseti exportja és importja, valamint transzfere iránti kérelmekről: az engedély megadásáról;
 • lefolytatja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi eljárásokat;
 • vezeti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekkel összefüggő nyilvántartásokat:
  • a díszítő mák, illetve kannabisz exportját, illetve importját, transzferét végző,
  • továbbá mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint a szerződés alapján az ipari mákszalma és kannabisz tárolását
  • és az ellenőrzött szerek szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartását;
 • a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján összesíti az ország mennyiségi igényét az egyes kábítószerek és pszichotróp anyagok tudományos és gyógyászati célú fogyasztása és gyártása tekintetében és a becsült mennyiségeket a tárgyévet követő évre nézve, valamint negyedéves és éves jelentéseket készít a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, exportjára, importjára vonatkozóan és megküldi azokat a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervezetnek;
 • közreműködik a gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal, és kábítószer prekurzorokkal végzett gyógyászati, kutatási és rendészeti célú tevékenységek ellenőrzésében, továbbá szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket végez a társhatóságokkal és önállóan;
 • az engedélyesek kérelmére magyar vagy angol nyelvű igazolást vagy állásfoglalást állít ki a belföldi, illetve külföldi társhatóságok számára egy adott anyag jogszabályok által meghatározott ellenőrzött státuszára, kivitele vagy behozatala engedélykötelességére nézve;
 • ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítését a külföldre utazó ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló betegek ellátása céljából.

Jogszabályi háttér

Engedélyezési eljárások

Nyilvántartásba vétel

Adatszolgáltatási kötelezettség

Orvosi igazolás hitelesítése (egyéni utazók részére)

Ügyintézési határidő és elérhetőségek

Igazgatási szolgáltatási díj

Nyomtatványok

Frissítve: 2018.09.27 17:44